Vraag en antwoord

Waarom is een duurzaam regeerakkoord belangrijk? En wie zit er achter deze campagne? Op deze pagina vind je de antwoorden.

Waarom een duurzaam regeerakkoord?

Op 17 maart 2021 kiezen we hoe Nederland er de komende vier jaar uit gaat zien. Maar in een beslissende tijd waarin ongelijkheid in de samenleving toeneemt en onze planeet onder druk staat, zullen we de impact van de keuze die we maken veel langer voelen. Daarom geloven wij dat het komende regeerakkoord er één moet zijn die een goede balans vindt tussen economie, ecologie en sociale waarden. Een duurzaam regeerakkoord, gebaseerd op de 17 duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals, ofwel: SDG’s).

Waarom de duurzaamheidsdoelen (SDG’s)?

Met de zeventien SDG’s hebben we een kant-en-klare agenda voor de dingen die er echt toe doen. De doelen zijn internationaal erkend en maken duurzaamheid concreet, meetbaar en urgent. Ze bieden een totaalpakket: zonder gezonde planeet geen gezonde mensen, zonder degelijk en inclusief onderwijs geen gelijkheid. Zo’n kompas kunnen we gebruiken in onzekere tijden.

Waar komen die duurzaamheidsdoelen vandaan?

De SDG’s zijn in 2015 afgesproken door de 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis, op weg naar een duurzamere en eerlijkere wereld in 2030. Misschien ken je de Milleniumdoelen nog? Die waren van kracht tussen 2000 en 2015. De SDG's zijn daar een (uitgebreider) vervolg op.

Wat doet de Nederlandse overheid al met de duurzaamheidsdoelen?

In 2015 nam Nederland samen met de 192 andere landen van de Verenigde Naties de SDG’s aan. Maar het huidige kabinet heeft de doelen nooit vertaald naar nationale doelen en geen plan gemaakt om ze te halen. Terwijl onder de bevolking de vraag naar duurzaamheid toeneemt en bedrijven, organisaties en vele Nederlanders al werken aan de duurzaamheidsdoelen. Met een duurzaam regeerakkoord kan de overheid hen bijbenen en ondersteunen.

Hoe kan ik het verschil maken?

Door ons manifest te ondertekenen, sluit je je aan bij een groeiende groep jongeren, burgers en organisaties die een duurzamer beleid willen vanuit Den Haag. Zo'n grote groep mensen heeft impact op de politiek. Daarom kloppen we na 17 maart 2021 met jouw stem aan bij de partijen die dan aan zet zijn. We vragen hen mens en milieu centraal te zetten in het regeerakkoord en de zeventien duurzaamheidsdoelen hier als basis voor te gebruiken. We laten hen de lijst zien van burgers en organisaties die ons steunen. Daarmee maak jij dus al verschil. En als je wil, kan je nog meer doen. Op de website van SDG Nederland vind je tips om als individu of als organisatie aan de slag te gaan.

Wat staat er in het manifest?

Het manifest dat als grondslag dient voor deze campagne vraagt het nieuwe kabinet drie dingen:

(1) Maak een actieplan om de SDG’s te behalen;

(2) Zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen;

(3) Laat burgers en organisaties hierover meedenken.

Lees het volledige manifest.

Onderteken ik een manifest of een petitie?

Beiden. Ons manifest geeft de standpunten weer van een groeiende beweging van burgers en organisaties in Nederland. Als jij er ook achter staat, kun je het manifest ondertekenen. Je hebt daarmee tegelijk de petitie ondertekend. Je noemt iets een petitie om de inhoud ervan op de politieke agenda te krijgen. En dat willen we! Als de petitie bij de overheid is ingediend, hebben we namelijk recht op een antwoord. Met jouw ondertekening stappen we dus na de verkiezingen naar Den Haag. We houden je via de mail en sociale media op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wie zijn jullie?

SDG Nederland is een stichting die burgers en organisaties informeert, activeert en verbindt rond de duurzaamheidsdoelen (SDG's). We faciliteren een groot netwerk van maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven. Tien koepelorganisaties uit verschillende maatschappelijke sectoren geven sturing aan het netwerk rond SDG Nederland.

We zijn niet gelieerd aan een politieke partij. De SDG's zijn namelijk van én voor iedereen. Ongeacht welke partijen er straks in het nieuwe kabinet gaan plaatsnemen, wij zullen er alles aan doen om hen er toe te bewegen om de drie punten uit het manifest in het nieuwe regeerakkoord te verankeren. Help je mee? Kijk hier wat jij nog meer kan doen.

Wie zijn Janna en Thiëmo? (de portretten op de homepage)

Janna en Thiëmo zijn beiden onderdeel van de groeiende groep 'Goal Getters'. Dat zijn mensen die hun wijk, school of werk beter maken. Zij dragen bij aan één van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG's) en inspireren anderen om zich aan te sluiten en de wereld rechtvaardiger te maken. SDG Nederland werkt samen met OneWorld om Goal Getters in heel het land op te snorren en te portretteren.

Benieuwd naar de fotografen van Janna en Thiëmo op de homepage? Janna's portret is gemaakt door de geweldige fotografe Coco Olakunle. Thiëmo's portret is gemaakt door de talentvolle fotograaf Chavez van den Born, die ook prachtige couture plaatjes schiet.

Blijf je met vragen zitten? Of wil jouw organisatie de campagne financieel of op een andere manier ondersteunen?

Stuur ons een mail
Daar teken ik voor